⥃ Reklamácia tovaru ⥃

Reklamácia zakúpeného tovaru na Cvaknito.sk

Prestal fungovať vypínač na trvalých svetlách alebo vám nefunguje blesk ? Aj to sa môže stať a v tom prípade máte nárok na reklamáciu tovaru. Aby sme pre vás celý reklamačný proces uľahčili, pripravili sme pre vás reklamačný formulár CVAKNITO.sk.

Ten si prosím v prípade potreby stiahnite do vášho počítača, vyplňte a následne odošlite s reklamovaným tovarom na našu adresu. K vašej reklamácií budeme pristupovať s maximálnou starostlivosťou a zodpovednosťou. A o jej výsledku vás budeme informovať najneskôr do 30 pracovných dní.

reklamácia cvaknito excel xlsAko postupovať v prípade reklamácie ?

  • vyplňte prosím špeciálny reklamačný protokol CVAKNITO.sk, ktorý je k dispozícií k stiahnuti v spodnej časti stránky. Tento reklamačný protokol je vytvorený v programe Excel. Jeho vyplnenie by pre vás malo byť jednoduché a rýchle. Na disk vášho počítača uložíte reklamačný protokol úplne bežným spôsobom - po kliknutí na tlačidlo ULOŽIŤ vyberiete miesto na disku, kde sa má súbor uložiť,
  • protokol následne otvorte a vyplňte. Doporučujeme uvedenú závadu čo najpodrobnešie popísať, prípadne môžete pripojiť i názor nákres alebo fotky. Vyplnený protokol je treba vytlačiť a podpísať. Červené políčka vyplná CVAKNITO.sk, ostatné zákazník,
  • protokol potom vložte do zásielky, ktorá bude obsahovať reklamovaný tovar. Tovar je potrebné zabaliť tak, aby obal dostatočne bránil poškodeniu reklamovaného výrobku behom prepravy a to vrátane obalu výrobku. Spolu s reklamačným protokol CVAKNITO.sk je nutné pripojiť kópiu daňového dokladu - faktúry. Tovar je potrebné zaslať vždy kompletný - nejde poslať len jeho poškodenú časť,
  • celú zásielku reklamovaného tovaru, vrátane reklamačného protokolu CVAKNITO.sk, odošlite na adresu:

 

--------------------------------------------------

CVAKNITO.sk

+421911919193
Priemyselna 3416
08501 Bardejov

--------------------------------------------------

Reklamáciu nieje možné podať telefonicky (konzultácia je samozrejme možné, ale oficiálne reklamácia potom musí prebehnúť vyšie uvedeným spôsobom). Tovar, ktorý bude zaslaný na našu adresu bez vysvetlenia závady (vyplnenia reklamačného formulára), bude zaslaný zákaznikovy späť.

 

Vybavenie vašej reklamácie

Na základe priložených podkladov, bude vaša reklamácia odborne posúdená a bude stanovený ďalší postup jej vybavenia. Oprávnenosť alebo neoprávnenosť vždy posudzuje výrobca, dovozca tovaru alebo oprávnená osoba (napr. tovaroznalec), ktorý vydá svoje písomné stanovisko k reklamácií. V prípade, že bude reklamácia posúdená ako oprávnená, budem vám zaslaný opravený výrobok, nový kus alebo vrátena kúpna suma peňazí.

Bude tak spravené bezprostredne po posúdení reklamácie. Finančný obnos zašleme prevodom na Vás bankový účet, a to najneskôr do 14 dní od vybavenia reklamácie. Peniaze nevraciame poštovým poukazom! V prípade oprávnenia reklamácia, majú naši zákazníci nárok na úhradu vzniknutých nákladov spojených s reklamáciou (poštovného) v plnej výške.

V prípade, že by ste mali akýkoľvek dotaz týkajúci sa prípadnej reklamácie, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.